Nieuws:Griepprik 2015
De griepprik wordt uitgedeeld op dinsdag 10 november voor de patiënten van de praktijken Dr v Thiel/Klijn en Dr Verrest
en op donderdag 12 november voor de patiënten van de praktijken Dr Fleerakkers en Dr de Koning (van 15:30 tot 18:00 uur).
Aan patiënten die hiervoor in aanmerking komen, is een oproep gestuurd.


Vanaf 1 januari 2015 is er wat veranderd. Het electronisch patiëntendossier is van start gegaan. Voor meer informatie zie hiernaast:

Vanaf 1 juni 2014 kunt u via internet een
afspraak maken, een vraag via een e-consult stellen, een deel van uw dossier inzien of uw lab uitslagen bekijken.

Klik op onderstaand plaatje voor een demo:

Klik op onderstaand plaatje om in te loggen:

Home:

Van harte welkom op de
website van huisartsenpraktijk
Anne Frankplein.In de praktijk wordt samengewerkt door 7 huisartsen, 10 assistentes en 5 praktijkondersteuners.
Ook werken er huisartsen in opleiding mee. We hopen u met deze website beter te informeren over onze praktijk.


Elektronische inzage van uw medische gegevens
Vanaf 1 januari 2015 is er wat veranderd:
Vanaf dan kan de huisartsenpost, de apotheek of de dokter in het ziekenhuis uw medisch dossier, en dus ook de door u gebruikte medicatie, niet meer inzien zonder dat u daar toestemming voor hebt gegeven.

Voor een goede en veilige behandeling kunnen uw medische gegevens van groot belang zijn. Wij vinden dat voor een optimale behandeling inzage in uw medisch dossier noodzakelijk is.

Belangrijk is te weten dat de toegang tot uw gegevens beveiligd is. Alleen een apotheker of arts kan een beperkt deel van uw dossier inzien. Zorgverzekeraars of andere niet- zorgverleners hebben nooit inzage in uw gegevens.

Wij willen u vragen aan te geven of u wel of niet toestemming geeft voor het elektronisch delen van uw medische gegevens met andere zorgverleners
(huisartsenpost, apotheken etc).


Attentie:
  • Heeft u kinderen onder de 16?
    Dan kunt u ook gelijk voor hen toestemming geven.
  • Komt u bij meerdere apotheken?
    Kruis ze op de achterzijde van het formulier aan en het wordt in 1 keer bij allemaal geregeld.
Het toestemmingsformulier en informatiefolder kunt u ophalen/inleveren bij de bali van de praktijk. Neemt u dan ook u paspoort, rijbewijs of identiteitskaart mee. U kunt ook toestemming geven via www.ikgeeftoestemming.nl. Informatie is ook te vinden op www.vzvz.nl .

P.S.
Dit is niet hetzelfde als MijnGezondheid.net