Nieuws:Vanaf 1 januari 2015 gaat er wat veranderen. Het electronisch patiëntendossier zal van start gaan. Voor meer informatie zie hiernaast:

Vanaf 1 juni 2014 kunt u via internet een
afspraak maken, een vraag via een e-consult stellen, een deel van uw dossier inzien of uw lab uitslagen bekijken.

Klik op onderstaand plaatje voor een demo:

Klik op onderstaand plaatje om in te loggen:

Home:

Van harte welkom op de
website van huisartsenpraktijk
Anne Frankplein.Afwezigheid zomervakantie

Van maandag 20 juli t/m vrijdag 7 augustus zijn gesloten de praktijken van
DOKTER DE KONING EN DOKTER VERREST
Voor waarneming kunt u terecht bij:
Dokter Fleerakkers
Anne Frankplein 2
Tel: 0161-227530
en
Dokter van Thiel en Dokter Klijn
Anne Frankplein 2
Tel: 0161-223142

Van maandag 10 augustus t/m vrijdag 28 augustus is gesloten de praktijk van
DOKTER FLEERAKKERS
Voor waarneming kunt u terecht bij:
Dokter de Koning
Anne Frankplein 2
Tel: 0161-222658
en
Dokter Verrest
Anne Frankplein 2
Tel: 0161-223290

LET OP!
Praktijk van DOKTER van THIEL en DOKTER KLIJN is gesloten van maandag 10 augustus t/m Vrijdag 28 augustus.
Voor waarneming van 10 augustus t/m 21 augustus kunt u terecht bij:
Dokter Winkel en Wauters
Regentenstraat 21
Tel: 0161-224589
en
Dokter Goderie
Stationsstraat 52
Tel: 0161-224668
en
Dokter van Ardenne
Past. Van Boxelhof 1
Tel: 0161-222651

Voor waarneming van 24 augustus t/m 28 augustus kunt u terecht bij:
Dokter Winkel en Wauters
Regentenstraat 21
Tel: 0161-224589
en
Dokter Goderie
Stationsstraat 52
Tel: 0161-224668

Einde bericht Afwezigheid zomervakantie

In de praktijk wordt samengewerkt door 7 huisartsen, 10 assistentes en 4 praktijkondersteuners.
Ook werken er huisartsen in opleiding mee. We hopen u met deze website beter te informeren over onze praktijk.


Elektronische inzage van uw medische gegevens
Per 1 januari 2015 gaat er wat veranderen:
Vanaf dan kan de huisartsenpost, de apotheek of de dokter in het ziekenhuis uw medisch dossier, en dus ook de door u gebruikte medicatie, niet meer inzien zonder dat u daar toestemming voor hebt gegeven.

Voor een goede en veilige behandeling kunnen uw medische gegevens van groot belang zijn. Wij vinden dat voor een optimale behandeling inzage in uw medisch dossier noodzakelijk is.

Belangrijk is te weten dat de toegang tot uw gegevens beveiligd is. Alleen een apotheker of arts kan een beperkt deel van uw dossier inzien. Zorgverzekeraars of andere niet- zorgverleners hebben nooit inzage in uw gegevens.

Wij willen u vragen aan te geven of u wel of niet toestemming geeft voor het elektronisch delen van uw medische gegevens met andere zorgverleners
(huisartsenpost, apotheken etc).


Attentie:
  • Heeft u kinderen onder de 16?
    Dan kunt u ook gelijk voor hen toestemming geven.
  • Komt u bij meerdere apotheken?
    Kruis ze op de achterzijde van het formulier aan en het wordt in 1 keer bij allemaal geregeld.
Het toestemmingsformulier en informatiefolder kunt u ophalen/inleveren bij de bali van de praktijk. Neemt u dan ook u paspoort, rijbewijs of identiteitskaart mee. U kunt ook toestemming geven via www.ikgeeftoestemming.nl. Informatie is ook te vinden op www.vzvz.nl .

P.S.
Dit is niet hetzelfde als MijnGezondheid.net