« terug naar vorige pagina

Ambulante bloeddrukmeting

Wat is het doel van ambulante bloeddrukmeting?
De bloeddruk kan op verschillende tijdstippen van de dag anders zijn. Ook kunnen omstandigheden, zoals het meten van de bloeddruk in de spreekkamer van uw arts, de bloeddruk even verhogen. Deze metingen zijn in dat geval niet helemaal betrouwbaar. De huisarts kan dan een ambulante bloeddrukmeting aanvragen. De ambulante bloeddrukmeter meet 24 uur lang meerdere malen uw bloeddruk en geeft daardoor een betrouwbaar beeld van uw gemiddelde bloeddruk. 

Wat is ambulante bloeddrukmeting?
Er wordt een bloeddrukmeter bij u aangebracht die automatisch de bloeddruk meet: overdag 1 keer per 20 minuten en ’s nachts 1 keer per uur. U krijgt de bloeddrukmeter 24 uur mee. De manchet van de bloeddrukmeter blijft al die tijd om uw bovenarm zitten. 

Voorbereiding voor het onderzoek
De huisarts bepaalt of u in aanmerking komt voor een ambulante bloeddrukmeting. U maakt met de assistente een afspraak voor het aansluiten en tevens voor het afkoppelen van de bloeddrukmeter. Het is raadzaam om vóór het aansluiten van de bloeddrukmeter te douchen. Op de dag dat u de bloeddrukmeter bij u draagt is dit namelijk NIET mogelijk. 

Het aanbrengen van de bloeddrukmeter
Tijdens de afspraak brengt de assistente de manchet aan om uw bovenarm. LET OP: GEEN STRAKKE BOVENKLEDING DRAGEN TIJDENS HET ONDERZOEK Met een luchtslang wordt de manchet aan een recorder gekoppeld. Deze slang wordt achterlangs uw hals geleid om knikken van de slang te voorkomen. De recorder draagt u met een riem om uw middel of schouder. ’s Nachts mag u de recorder naast u leggen in bed of op uw nachtkastje. 

Wat merkt u van het onderzoek?
De metingen gebeuren overdag 1 keer per 20 minuten en ’s nachts 1 keer per uur. De metingen worden voorafgegaan door een pieptoon, daarna pompt de manchet zich op. Als een meting niet goed gelukt is, wordt deze nog een keer herhaald. HET IS BELANGRIJK DAT U TIJDENS DE METINGEN UW ARM ZO ONTSPANNEN MOGELIJK HOUDT EN (INDIEN MOGELIJK) NIET PRAAT. U kunt uw arm het beste even neerleggen op een tafel of ter hoogte van uw middel houden. 

Aandachtspunten
• Kom niet aan de blauwe knop op de recorder (hiermee is alles ingesteld).
• Voorkom dat de meter en de recorder nat worden; dus niet douchen.
• De batterijen niet verwijderen.
• Ga niet op of onder een elektrische deken liggen terwijl deze aanstaat. Voorverwarmen mag wel, maar zet de deken uit bij het naar bed gaan.
• Als u een waterbed heeft is het van belang dat u het verwarmingselement uitschakelt door de stekker uit het stopcontact te halen.
• Vermijd tijdens de metingen het gebruik van elektrisch gereedschap.

De uitslag
De assistente maakt met u een afspraak wanneer u kunt bellen over de uitslag