Praktijkondersteuners

Carla_klein.jpg

Carla Simons

Carla, Jacqueline en Judith zijn speciaal opgeleid voor het begeleiden van mensen met een chronische aandoening. De praktijkondersteuner (POH) begeleidt patiënten met diabetes, longaandoening zoals astma en COPD én doet de begeleiding van patiënten met hart- en vaatziekten of een verhoogd risico daarop, het zogenaamd Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM).

Jacqueline en Judith zijn ook onze praktijkondersteuners Ouderenzorg. Zij richten zich op de kwetsbaarste en meest zorgbehoevende ouderen en kijken hoe we de zorg voor deze mensen kunnen vormgeven en optimaliseren.

Jacqueline_klein.jpg

Jacqueline de Berg

Intensive Diabetische zorg voor patiënte

Judith van Rooijen

Jeanne_klein.jpg

Jeanne Christianen

Jeanne en Suzanne werken als Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ). 

Ze hebben beiden ruime opleiding en ervaring in het werken met mensen met psychosociale/emotionele problemen of psychiatrische kwetsbaarheid. 

In gesprek met de POH GGZ wordt samen met U uw persoonlijke situatie en klachten in kaart gebracht en besproken wat passende vervolgstappen zijn. 

De behandeling of begeleiding kan uitgevoerd worden door de POH GGZ en daarnaast wordt er samengewerkt met diverse netwerkpartners, zoals psychologenpraktijken, psychiater, psychosomatisch fysiotherapeut, maatschappelijk werk en gemeente. Ook kan e-health worden ingezet als behandelinterventie. 

Suzanne_klein.jpg

Suzanne Slaa