Praktijkondersteuners

Carla_klein.jpg

Carla Simons

Carla, Jacqueline en Corrie zijn speciaal opgeleid voor het begeleiden van mensen met een chronische aandoening. De praktijkondersteuner (POH) begeleidt patiënten met diabetes, longaandoening zoals astma en COPD én doet de begeleiding van patiënten met hart- en vaatziekten of een verhoogd risico daarop, het zogenaamd Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM).

Jacqueline_klein.jpg

Jacqueline de Berg

Corrie.jpg

Corrie Horrevorts

Jeanne_klein.jpg

Jeanne Christianen

Jeanne en Suzanne werken als Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ). 

Ze hebben beiden ruime opleiding en ervaring in het werken met mensen met psychosociale/emotionele problemen of psychiatrische kwetsbaarheid. 

In gesprek met de POH GGZ wordt samen met U uw persoonlijke situatie en klachten in kaart gebracht en besproken wat passende vervolgstappen zijn. 

De behandeling of begeleiding kan uitgevoerd worden door de POH GGZ en daarnaast wordt er samengewerkt met diverse netwerkpartners, zoals psychologenpraktijken, psychiater, psychosomatisch fysiotherapeut, maatschappelijk werk en gemeente. Ook kan e-health worden ingezet als behandelinterventie. 

Suzanne_klein.jpg

Suzanne Slaa

Loophulp

Judith van Rooijen

Judith is onze praktijkondersteuner Ouderenzorg. Zij richt zich op de kwetsbaarste en meest zorgbehoevende ouderen en kijkt hoe we de zorg kunnen vormgeven en optimaliseren.

Femke is naast haar werk als doktersassistente de opleiding Praktijkondersteuner Somatiek aan het volgen en zodoende kunt u haar tegenkomen bij de spreekuren in het kader van Cardiovasculair Risicomanagement, COPD en diabetes.

Femke2.JPG

Femke Govaerts